Угода користувача

Ми дякуємо Вам за проявлений інтерес до веб-порталу https://groot.ua/ і мобільних додатків " GROOT " для iOS , Android і Windows.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При використанні будь-якої з функцій або сервісів Порталу і Мобільних додатків будь-яка фізична особа (далі - Користувач ) незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді Користувача (далі - Угода ).

1.2. Користувач дає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації на Порталі або Мобільних додатках при використанні будь-якого сервісу Порталу і Мобільних додатків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може поль тися сервісом!

1.3. Адміністратор може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду та інші документи на сайті https://groot.ua/ без попереднього повідомлення Користувача.

1.4. Угода з урахуванням всіх змін і доповнень, розміщено до загального відома на сайті https://groot.ua/ і в Мобільних додатках. Користувача цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.5. Для цілей цієї Угоди, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.6. На Порталі можуть і в Мобільних додатках можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання певних сервісів Порталу і Мобільних додатків Користувач зобов'язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальна обліковий запис, що забезпечує доступ до сервісів Порталу і Мобільних додатків.

2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в подальшому при використанні сервісів Порталу і Мобільних додатків, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується вживати всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору при реєстрації Користувача на Порталі або в Мобільних додатках.

2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає своє повне, безумовне і безвідкличне згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках реєстрації на Порталі та в Мобільних додатках для включення таких персональних даних до бази персональних даних користувачів Порталу та Мобільних додатків.

2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі її невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.8. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів, за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про своїх паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особистих даних (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ І МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач може використовувати певні сервіси Порталу і Мобільних додатків без реєстрації.

3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов'язується дотримуватися умов цієї Угоди при використанні сервісів Порталу і Мобільних додатків.

3.3. Адміністратор має право обмежувати можливість використання Користувачем деяких сервісів Порталу і Мобільних додатків без отримання попередньої згоди Користувача з умовами цієї Угоди.

3.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

3.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується приймати всі заходи, передбачені чинним законодавством для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору при використанні Користувачем сервісів Порталу і Мобільних додатків без реєстрації.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання, пов'язані зі збором, використанням, обробкою і захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність , яке розміщується на Порталі та Мобільних додатках.

5. СЕРВІСИ ПОРТАЛУ І МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

5.1. Портал та Мобільні додатки призначені виключно для надання Користувачам інформаційних послуг, зокрема, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації, правомірно від третіх сторін, об'єктів права інтелектуальної власності, правомірно використовуваним шляхом розміщення на Порталі та в Мобільних додатках.

5.2. На Порталі та в Мобільних додатках не розміщується і Портал і Мобільні додатки не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої Порталом і Мобільними додатками не отримані належні дозволи і повноваження.

5.3. У разі виявлення Користувачами інформації та / або об'єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов'язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та / або об'єктів прав інтелектуальної власності, які, по думку Користувача, порушують права третіх осіб і повідомити про характер такого правопорушення.

5.4. Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інша уповноважена Адміністратором особа на договірних підставах залучають третіх осіб, які надають і / або пропонують надання послуг Користувачам через Портал і Мобільні додатки. Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » , інша уповноважена Адміністратором особа надають таким третім особам виключно інформаційні, рекламні та / або інші послуги, пов'язані з розміщенням інформації про таких третіх осіб, і не надаючи ніяких гарантій Користувачам стосовно якості наданих Користувачам послуг третіми особами.

5.5. Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » , інша уповноважена Адміністратором особа не несуть відповідальності і не приймають на себе зобов'язань перед Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Портал і Мобільні додатки.

5.6. Надання послуг Користувачам третіми особами здійснюється на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і третіми особами, стороною яких не є Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інша уповноважена Адміністратором особа навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі послуги за допомогою використання Порталу і мобільних додатків або якщо Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інша уповноважена Адміністратором особа будь-яким іншим способом сприяв укладенню таких договорів.

5.7. Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інші уповноважені Адміністратором особи не несуть відповідальності за терміни, якість надання інформації про такі послуги, а також адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інші уповноважені Адміністратором особи не несуть відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки , шкода (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного уявлення послуг третіми особами.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ПОРТАЛУ І МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

6.1. Користувач при використанні сервісів Порталу і Мобільних додатків може розміщувати інформацію і об'єкти прав інтелектуальної власності (далі - Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким контентом або майновими правами на нього і / або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок урегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Порталі та в Мобільних додатках.

6.2. Користувач зобов'язується не використовувати сервіси Порталу і Мобільних додатків для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії в адреса інших користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких передбачені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється поширення за допомогою Порталу і Мобільних додатків будь-якої інформації еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем на Порталі незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

6.3. Адміністратор не робить ніяких дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Порталі та в Мобільних додатках. Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і / або правомірно відтворений з інших джерел, в т.ч. мережі Інтернет, за умови наявності посилання на джерело такого Контенту, і не несе відповідальності за його достовірність та правомірність.

6.4. При використанні Порталу і Мобільних додатків користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та / або об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть привести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

6.5. При використанні Порталу і Мобільних додатків Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

6.6. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами на Порталі та в Мобільних додатках здійснюється виключно Адміністратором або за попередньою письмовою згодою з Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в повному обсязі.

6.7. Інформація, яка розміщується на Порталі та в Мобільних додатках, не повинна містити:

- обмеження прав меншин;

- видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

- матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно яким-небудь контрактним відносинам;

- матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;

- нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах чи нав'язування послуги іншим способом;

- матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;

- реклами наркотичних засобів;

- записів на будь-чию адресу, що містять грубі та образливі вислови і пропозиції;

- записів, що містять матеріали порнографічного характеру.

6.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Порталу і Мобільних додатків, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, який може бути нанесений комп'ютеру і / або даними в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

6.9. Адміністратор зобов'язується повідомити Користувачу про претензії третіх осіб на розміщений Користувачем Контент. Користувач зобов'язується або надати Адміністратору права на публікацію Контенту, або видалити Контент.

6.10. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

7. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ АДМИНИСТРАТОРА

7.1. Портал, Мобільні додатки, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю ТОВ « Вантажне Таксі Грут » .

7.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Порталу будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Порталу і Мобільних додатків.

7.3. Портал та Мобільні додатки надається для використання Користувачами за принципом " as is " (як є). ТОВ « Вантажне Таксі Грут » не приймає на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Порталу, своєчасності і точності їх роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів Порталу і Мобільних додатків цілям Користувача.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМИНИСТРАТОРА

8.1. Адміністратор, ТОВ « Вантажне Таксі Грут » або інші уповноважені Адміністратором особи не несуть відповідальності за будь-якої шкоди життю і здоров'ю, будь-які прямі та / або непрямі збитки, матеріальні та / або нематеріальну шкоду, зобов'язання або втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Порталі та в Мобільних додатках, а також при використанні сервісів адміністратора і які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Порталом і Мобільними додатками; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням або неналежне наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями або бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю або відсутністю яких-небудь повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю або відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу і т.д .; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації користувачів внаслідок будь-якого використання Порталу і Мобільних додатків.

8.2. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних Порталом послуг. Функціонування Порталу і Мобільних додатків може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

8.3. Адміністратор завжди готовий прийняти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Порталу і Мобільного додатки стосовно роботи ресурсу.

9. Заключні положення

9.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо порядку використання сервісів Порталу і Мобільних додатків і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

9.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Адміністратора. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

9.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

9.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

9.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

9.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністратора від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Дата останньої зміни:
Останні зміни Пользовательского угоди; 1 2 лютого 20 20 р

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Вантажне Таксі« Грут »

Адреса: 02099, м.Київ їв, вул. Російська 45Б, кв . 72, Київ , Україна

Контакти на території України

e-mail : support @ groot . net . ua

Телефон техпідтримки: +380 9 55907070

facebook instagram